Cartref

  • bannau brycheiniog ar blat

  • trwistiaeth gynaliadwy

Hamperi a Danteithion
Authentically Welsh Gifts

Mae Gwirioneddol Gymrieg, a leolir yng nghanol Bannau Brycheiniog yn gwerthu’r bwydydd gorau o ffynonellau lleol a’u cyflwyno i’ch bwthyn gwyliau… oergell.
…gan roi mwy o amser i chi fwynhau harddwch cefn gwlad Cymru.

Mae ymwelwyr i Fannau Brycheiniog yn colli allan ar brofi bwydydd lleol ffres a blas ar Gymru. Mae Gwirioneddol Gymreig am bontio’r bwlch ar gyfer yr ymwelydd a’u hannog i ddarganfod y pleser o fwyta a choginio bwydydd lleol a thymhorol.

Nawr fe allwch rag archebu eich bwyd  pan fyddwch yn archebu eich bwthyn gwyliau hunan arlwyo. Felly, byddwch yn gwybod y bydd blas o Gymru yn cael ei gyflwyno, ei ddatbacio ac yn eich oergell pan fyddwch yn cyrraedd ar gyfer eich gwyliau.

Er hwylustod, rydym wedi rhestri’r bwydydd o dan gategoriau o Amser Prydiau (Brecwast, Cinio, Te Prynhawn a Swper) i’w gwneud yn haws i chi  benderfynu pa brydiau yr hoffech goginio a’u bwyta adref. Mae sawl dewis i bob amser pryd er mwyn darparu ar gyfer chwaeth gwahanol ac er mwyn cynnig y bwydydd gorau, mwya ffres a blasus i bawb.

Mae yna hefyd ddewis o hamperi i chi eu rhoi fel anrhegion neu ar gyfer eich moethusrwydd eich hun.

Rhywbeth i feddwl amdano. Drwy ddewis i siopa’n lleol byddwch yn cyfrannu tua 75% i’r gymuned leol, ond os byddwch yn siopa mewn archfarchnad dim ond tua 25% sy’n cael ei roi yn ôl.

Hampers
Cyflenwyr Lleol
Arbenigeddau Cymraeg
Authentically Welsh Cyflwyno